Kategorie: O rynku nieruchomości

Egipt i jego architektura

Egipt jest jednym z najpopularniejszych miejsc gdzie podróżują turyści z całego świata. Jednym z najczęściej odwiedzanych miast jest Giza. Miasto słynie przede wszystkim z piramid które były wznoszone własnymi siłami tamtejszej ludności. W piramidach byli grzebani faraonowie oraz królowie. Najbardziej

ETYKA TEORETYCZNA

Krzywicki obok Świętochowskiego należy do twórców, czy może raczej popularyzatorów, socjologii moralności. Opiera się zresztą na swych bogatych badaniach z dziedziny teorii społeczeństw pierwotnych. Zarys socjologii moralności przedstawił w pracy Rozwój moralności, drukowanej po raz pierwszy w Poradniku dla samouków.Krzywicki